Parafia

Księgi parafialne to księgi (rejestry) prowadzonej przez parafię lub inną jednostkę różnych kościołów w celu rejestracji chrztów, ślubów i zgonów lub innych zdarzeń istotnych w danym kościele. Obowiązek prowadzenia takich ksiąg wynika z prawa kanonicznego lub innego prawa wewnętrznego danego kościoła.

Księgi metrykalne mogą nosić różne nazwy, w szczególności są to:

  • Księga Ochrzczonych (Liber Baptisatorum) lub Księga Urodzonych (Liber Natorum),
  • Księga Zaślubionych (Liber Matrimonium lub Liber Copulatorum),
  • Księga Zmarłych (Liber Mortuorum lub Liber Defunctorum) albo Księga Pochowanych (Liber Sepultorum).

Kościół rzymskokatolicki prowadzi księgi parafialne od XVI wieku, więc znacznie dłużej niż zazwyczaj interesujący nas okres poszukiwań. Są one w poszukiwaniach bardzo ważnym etapem, miejscem uzyskania pomocy i źródłem informacji. Trzeba bowiem pamiętać, że sądy i prawo cywilne nie mają władzy nad księgami parafialnymi i ich zapisy pozostają niezmienione. Tam możemy poznać dane (pierwotne) swojego rodzeństwa a nawet w ogóle dowiedzieć się o jego istnieniu. Interesujące nas w poszukiwaniach księgi zwykle znajdują się w parafii właściwej dla miejsca urodzenia poszukiwanej osoby. Zwykle niestety nie oznacza zawsze. Rodzice biologiczni mogli ochrzcić dziecko w innej parafii, np. w swojej rodzinnej miejscowości, albo nawet i tej, której kościół im się bardziej podobał. Zazwyczaj jednak, jeśli chrzest w ogóle miał miejsce, to stało się to w parafii właściwej dla miejsca zamieszkania rodziców. Pozostaje tylko ją znaleźć. Obowiązuje też prosta zasada - nie było parafii (chociaż mogła być kaplica, zalążek parafii) to nie było chrztów.

Należy jednak pamiętać, że wraz z upływem czasu powstają nowe parafie, zmienia się obszar jaki obejmują. Pomocne może być Google, mapa parafii i sama wyszukiwarka, bo niemal wszystkie parafie mają swoje strony internetowe. Na nich możemy znaleźć godziny pracy kancelarii, adresy email i numery telefonów. Sprawy tej raczej nie załatwimy telefonicznie, ani na odległość np. listownie. Tu także pojawia się strach przed ustawą o ochronie danych osobowych. Jest on jednak w tym przypadku nieuzasadniony!

Należy przygotować się na osobistą wizytę w parafii. Rozmowę najlepiej prowadzić z proboszczem, bo to on jest władny podjąć ostateczną decyzję. Z zasady duchowni są przychylni takim poszukiwaniom i robią co mogą, by w nich pomóc. Jednak i oni obawiają się wspomnianej Ustawy o ochronie danych osobowych. Należy wtedy wyjaśnić, że w przypadku rodzeństwa adoptowanego dane te zostały zmienione. I nie można na ich podstawie wprost ustalić tożsamości nowej osoby. Nie można tego właściwie w ogóle zrobić, a w szczególności bez wykorzystania nadmiernych kosztów, czasu lub działań. A to wyklucza je z Ustawy o ochronie danych osobowych!!! Zawsze należy podkreślać, że te dane są nam potrzebne w celu zwrócenia się do sądu o wgląd do akt sprawy - takie działania z pewnością są legalne i każdy ma do nich prawo, co gwarantuje mu nawet Konstytucja RP.

Art. 6, p. 3. Ustawy o ochronie danych osobowych: Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 Mapa parafii rzymskokatolickich: